2017 m. visuotinis Draugijos susirinkimas

Visi žinome, jog šie metai yra labai svarbūs Reformacijai – tai 500-tosios jos metinės. Tačiau ar kas žino, kuo buvo svarbi viena iš šių metų dienų, tai yra spalio 14-toji? Su dideliu džiaugsmu galiu pasakyti, jog tai buvo lyg Reformacijos diena Jaunimo draugijai Radvila. Įdomu kodėl?

O gi todėl, jog būtent šią dieną vyko Draugijos visuotinis susirinkimas, kuris buvo tikrai neeilinis – jo metu išsakytos mintys, paskelbti darbai ir ateities lūkesčiai turbūt bus laikomi Draugijos reformacijos pradžia.

Kaip ir prieš penkis šimtmečius Reformacijos pradininkai, - Draugijos nariai visų pirma išsakė visus šiuo metu Draugiją kamuojančius rūpesčius. Ir tuomet drąsiai bei veržliai suplanavo visus reikiamus pokyčius, kurių nemaža dalis buvo grįžimas į tą kelią, kurį kažkada buvome pametę – drąsiai galiu sakyti, jog žengiame link tikslo tapti tokia pačia Dievą garbinančio jaunimo organizacija, kokia buvome ir tarpukariu, ir siekiame, jog mūsų šūkis ir gyvenimo būdas būtų toks pats, koks buvo kadaise – „Dorinkis ir švieskis”!

Taigi, kodėl drįstu taip drąsiai kalbėti? Pradėsiu nuo to, kuo jau galime didžiuotis, lyginant su keletu praėjusių metų. Tradiciškai per visuotinius Draugijos susirinkimus pristatydavome ir turėdavome vos vieną įgyvendintą projektą, tai vaikų vasaros stovykla „Nemradas”. Tai tikrai didžiulis projektas, tačiau jis ir būdavo tik tai, kuo Draugija galėdavo didžiuotis. O šiemet įgyvendinome ir per susirinkimą pristatėme net devynis projektus!

Be abejo, – pirmasis - tai didžiausias ir jau 24 metus be perstojo vykdomas projektas – Krikščioniška vaikų vasaros stovykla Nemradas. Šių metų stovyklos direktorės Irmos Zablackaitės (deja, susirinkime ji dalyvauti negalėjo) dešinioji ranka Vaidas Kabelis trumpai pristatė stovyklą ir perskaitė Irmos laišką, skirtą Draugijos nariams. Džiugiu, jog šiemet stovykloje dalyvavo net 103 vaikai ir 28 savanoriai (įsiminkite šiuos skaičius).

Antrasis projektas – tai atgaivinta ir jau antrus metus vykusi Jaunimo stovykla. Jos vadovais buvo šio straipsnio autorius Laurynas Jankevičius, bei kunigė Sigita Veinzierl. Ši stovykla skirta  vyresnio amžiaus jaunuoliams, kurie giliau nori pažinti Bibliją ar kurie ruošiasi Konfirmacijai. Joje dalyvavo 8 vaikai ir 5 savanoriai (įsiminkite ir šiuos skaičius). Šios stovyklos metu Biblijos studijavimui buvo skirta net po keturias valandas per dieną. Taip pat bent po dvi valandas buvo skiriama vietos parapijos reikmėms - buvo sutvarkyta bažnyčia bei apleisti reformatų kapai ir pan.

Trečiasis – vasaros uždarymo susitikimas Verbickų sodyboje, Varėnos rajone. Patį projektą pristatė Austėja Verbickaitė. Susitikimo metu radviliečiai smagiai praleido savaitgalį, dar pasidžiaugė vasaros teikiamais malonumais, žiūrėjo filmus ir bandė apie juos diskutuoti, žaidė komandinius žaidimus, vakarojo prie laužo ir giesme garbino Viešpatį Dievą. Dalyvavo 11 jaunuolių (kaip manau supratote, įsiminkite ir šiuos skaičius).

Ketvirtąjį (kaip beje ir penktąjį) projektą vėlgi pristatė Austėja Verbickaitė. O pats projektas – Draugijos narių pagalba bei savanoriavimas Paramos ir pagalbos fondui Rugutė. Šis fondas skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Jame Draugijos nariai (viso dalyvavom apie 10 narių) skyrė bent po vieną savaitgalį vėjo malūnėlių darymui (kalimui, dažymui, marginimui) ir galiausiai jų pardavinėjimui Vilniaus Kaziuko bei Kauno Kazio mugėse. Visi už vėjo malūnėlius surinkti pinigai buvo skirti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Penktasis – šventinių sausainių kepimas bei dalinimasis jais su visais Vilniaus ev. ref. bažnyčios parapijiečiais. Šio renginio metu Draugijos nariai (apie 15) susirinko pas vieną iš Draugijos narių į virtuvę bei kepė, paskui puošė kalėdinius sausainius. O sekmadienio ryte, po pamaldų, Agapėje jais dalinosi su visais.

Šeštąjį projektą – šių metų naujieną, kuria tikrai stipriai didžiuojamės – pristatė Frankas ir Emily van Dalenai. Tai muzikos stovykla. Šioje giesmei ir Dievo garbinimui giesme skirtoje stovykloje dalyvavo 19 jaunuolių iš Jungtinių Amerikos Valstijų bei maždaug tiek pat lietuvių. Per savaitę trukusią stovyklą buvo repetuojama ir daug dirbama su giesmėmis, rytais bei vakarais studijuojama Biblija bei pasakojami savo liudijimai apie tai, kaip kiekvienas iš dalyvių pažino ir atrado Dievą. Stovyklą vainikavo dalyvių koncertai Biržų pilnutėlėje pilyje ir Biržų bei Vilniaus evangelikų refeformatų bažnyčiose.

Septintąjį taip pat pristatė mūsų šaunieji misionieriai iš JAV – Frankas ir Emily van Dalenai. Tai Biblijos studijos, kurios vyksta kas antrą sekmadienį. Jų metų susirinkę jaunuoliai (ir ne tik) skaito, klauso bei diskutuoja apie Bibliją ir jos mokomas tiesas, apie tai kaip Dievas nori, jog mes gyventume ir apie Jo Sūnaus malonę ir gyvybę, atiduota mūsų atpirkimui. Biblijos studijose dalyvauja bent po 10 dalyvių kaskart.

Aštuntasis ir devintasis projektai yra techniniai, tačiau tikrai ne ką mažiau svarbūs. Tai Draugijos kuriamos bei administruojamos svetainės (radvila.lt, nemradas.lt bei jaunimostovykla.lt). Taip pat projektų, už kuriuos gauname finansavimą, rašymas. Visą tai pristatė šio straipsnio autorius.

Visus minėtus skaičius prašiau įsiminti ne be reikalo, pabandykime juos sudėti: 103+28+13+11+10+15+19+20+10 = 228 – tai yra minimalus skaičius jaunuolių, kuriuos šiemet arčiau Dievo vedė bei Jį garbinti moko Jaunimo draugija „Radvila”.

Tai ką nuveikėme šiemet, yra tik viena priežasčių, kodėl teigiu, jog šie metai bei pats susirinkimas yra lūžio taškas kelyje į krikščioniškesnę bei geresnę „Radvilą”. Antra dalis – narių naujai žengiami žingsniai, planai bei lūkesčiai, vedantys dar arčiau užsibrėžto tikslo.

Intensyviai diskutavome, dalinomės idėjomis ir galiausiai nutarėme bendras Draugijos gaires šiais klausimais: bendradarbiavimas su kitomis Bažnyčios rengiamomis stovyklomis, bendri stovyklų vadovų mokymai, jų paruošimas bei atranka. Šeimų stovyklos atgaivinimas, kitų metų muzikos stovykla, pagalba kitoms organizacijoms (kaip kad pagalbos fondas „Rugutė”), pagalba Vilniuje sekmadieninėje mokyklėlėje. Taip pat išsirinkome direktorius mūsų didžiausiems projektams. Vaikų vasaros stovyklai „Nemradas” vadovaus Austėje Verbickaitė. Jos išsakytos mintys, požiūris ir lūkesčiai yra vienas kertinių akmenų, gerosios reformacijos pradžiai Draugijoje ir jos rengiamose stovyklose. Jaunimo stovyklos direktoriumi, jau trečiajai kadencijai buvo išrinktas Laurynas Jankevičius. Aš taip pat pažadu skirti visas savo jėgas Draugijos žengimui arčiau Kristaus ir Jo mokymo. Labai prašau Dievo pagalbos tiek Austėjai, tiek sau, tiek ir visiems kitiems nariams, kurie prisideda ir prisidės prie šiame straipsnyje išsakytų vilčių ir lūkesčių.

Susirinkimą užbaigėme giesmėmis ir malda. O kitą dieną visi susirinkome į Kauno ev. ref. bažnyčią, o po joje vykusių pamaldų kartu su Kauno parapijiečiais turėjome Agapę.

Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila”
direktorius Laurynas Jankevičius

Buveinė

Pylimo g. 20-13, Vilnius
Lietuva
Prieš atvykdamas susisiek:
info@radvila.lt

Kontaktai

Direktorius:
Austeja Verbickaite
Tel. nr.: +370 643 92263
El. paštas: austa15@gmail.com

Rekvizitai

LERJD „Radvila”
Įm. k.: 195735531
Adresas: Reformatų g. 3A, Biržai